Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Prosba o požehnanie domu v čase Zjavenia Pána. 

 

V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Prosme o pokoj pre tento náš dom i pre všetkých, čo v ňom bývajú i čo doň prichádzajú.

Úvodná myšlienka: 

Slávime svätý deň ozdobený tromi zázrakmi: dnes priviedla hviezda mudrcov k jasliam; dnes sa z vody stalo víno na svadbe; dnes sa dal Kristus Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby nás spasil.Nasleduje čítanie Božieho slova.

Potom sa prečíta úryvok z evanjelia: 

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša (2, 1. 9b – 11 )

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 

Nasleduje prosba o požehnanie. 

Modlime sa:

Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami svojho Syna. Posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našich rodinách žili vo svornosti a láske. Bože, chráň tento dom pred zlom a hriechom, požehnaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista nášho Pána. Ľ.: Amen.

Alebo: 

Velebíme ťa, Bože, náš Otec, že dávaš bývať tejto rodine v tomto (novom) dome. Udeľ členom tejto rodiny hojnosť darov Ducha Svätého a milosť svojho požehnania, aby všetci, ktorí bývajú v tomto dome, i tí, ktorí budú do tohto domu prichádzať, pocítili lásku i pokoj, ktoré pochádzajú od teba. Skrze Krista, nášho Pána. Ľ.: Amen. 

Pre starších ľudí:

Modlime sa.

Pane Ježišu, ty si naša sila a nádej v rozličných útrapách, ktoré prináša pokročilý vek; zhliadni na nás, ktorí bývajú v tomto dome, žehnaj nás a udeľ nám sily, aby sme vedeli trpezlivo znášať ťažkosti života a spolu s modlitbou ich prinášali Bohu ako duchovnú obetu za spásu príbuzných a za šírenie tvojho kráľovstva. Zachovaj nás vo svojej láske a milosti a napĺňaj nás svojou radosťou, ktorá bude úplná v nebi. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Potom pokropíme dom požehnanou vodou

Potom napíše na horné veraje dvier začiatočné písmená troch mudrcov (C + M + B) a pred písmeno C prvé dve čísla letopočtu a za písmeno B druhé dve čísla letopočtu, napr.: 20 – C + M + B – 17.

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH 

Kde sú zhromaždení dvaja alebo traja v Kristovom mene, tam je Kristus medzi nimi. Spolu s ním teda prednesme svoje prosby nebeskému Otcovi.

  1. Nebeský Otče, zachovaj všetkých, čo v tomto dome bývajú, v zdraví a milosti, v pokoji, v čistote a vo vďačnosti.

 Prosíme ťa, vyslyš nás.

  1. Posilňuj našu vieru, upevňuj našu nádej a zveľaďuj našu lásku k tebe.
  2. Daj, aby sme sa navzájom znášali a odpúšťali si, ako nám káže náš Pán Ježiš Kristus.
  3. Udeľ našim zosnulým príbuzným večnú radosť v nebeskom domove.

A teraz sa modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Otče náš…

Potom si na znak bratskej lásky podajú ruky so slovami:

Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. 

 Na záver sa môže spievať vhodná pieseň.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.