Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

(alebo aj Porcinkula) sú tradičné kresťanské oslavy, ktoré sú spájané s rádom Františkánov.

Cirkevné oslavy, hody, sa konajú 2. augusta vo všetkých kostoloch, ktoré majú spojitosť k františkánskemu a kapucínskemu rádu počas najbližšieho víkendu sa konajú rovnomenné hodové oslavy.

Názov a história

Názov sviatku je skomoleninou pôvodného talianskeho pomenovania miesta Kaplnky Anjelskej Panny Márie, ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu (Porzioncula, Porziuncola či latinsky Portiuncula = malý pozemok). Zakladateľom rádu bol sv. František Assisi.  Z rádu pochádza aj svätá Klára, zakladateľka rádu Klarisiek.. V roku 1226  sv. František v kaplnke zomrel.

Dátum  2. august 1216 je dňom, v ktorý svätý František získal od vtedy novozvoleného pápeža Honoriusa III. privilégium dávať veriacim odpustky v kaplnke Anjelskej Panny Márie v Assisi, ktorej zľudovený názov je Porciunkula. Do toho času bolo možné získať úplné odpustky iba absolvovaním púte do Svätej zeme. Neskôr pápež Sixtus IV. dal povolenie vydávať odpustky dňa 2. augusta vo všetkých kostoloch prvého aj druhého rádu františkánov. Najprv len pre františkánov, neskôr v roku 1622 pápež Gregor XV. toto privilégium rozšíril pre všetkých veriacich, ktorí navštevovali kostoly vo vzťahu k františkánskemu a kapucínskemu rádu v určené dni po spovedi a svätom prijímaní.

Teraz je možnosť tieto odpustky získať aj vo všetkých farských kostoloch za obvyklých podmienok.  Pod pojmom „obvyklé podmienky“ sa myslí:

  • spoveď (krátko pred tým alebo potom),
  • prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
  • modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva). 

Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.