Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Nedeľou Krista Kráľa končí a 1. adventnou nedeľou začína tzv. „cirkevný rok“.

My kresťania nemáme zvláštne počítanie rokov ako povedzme Židia, ani nemáme zvláštny začiatok roku ako Židia, Číňana, budhisti apod. Teda: Slávnosť Krista Kráľa nie je „kresťanským variantom“ Silvestra, prvá nedeľa adventná nie je „kresťanským variantom“ nového roka.

Zatiaľ čo bežné roky sa počítajú, idú jeden za druhým a nikdy nie sú rovnaké, „cirkevné roky“ sa nepočítajú a sú stále rovnakým opakovaním cyklu sviatkov. Preto je lepšie používať výraz „liturgický rok“. Behom neho sa v liturgii prežívajú všetky podstatné tajomstva dejín spásy: od očakávania Vykupiteľa, cez jeho narodenie, obeť, zoslanie Ducha, až po výhľad na jeho druhý príchod. Slávnosť Krista Kráľa by mala byť slávnosťou eschatologickou: v Ježišovi vidíme tu na zemi svojho Pána, svojho Kráľa, pretože on a jedine on nás uvedie do záverečnej, nezrušiteľnej Božej skutočnosti. Tento pohľad je motorom našej viery, nášho životného pohybu, ale nie je to iba pohľad. Je to je dovŕšením všetkého toho, čo sme z Krista už poznali a čo sme z tajomstva jeho života zažili.

Človek sa nevydáva každý rok na púť liturgickým rokom preto, aby nezabudol, čo už slávil vlani a predvlani, ale preto, že liturgické prežívanie je vlastne sprítomnenie. Ak prežívame vo viere sviatky liturgického roku, máme možnosť hlbšie vnikať do tajomstva, ktoré sa nám stávajú vďaka viere Cirkvi reálnymi, prítomnými a pôsobivými. Vieme predsa, že každé liturgické období má nielen svoju atmosféru, ale povedali by sme: i svoju špecifickú účinnosť. Vianočný motív obdarovania ľudstva Bohom, pôstny motív pokánia, veľkonočná téma vzkriesenia - to všetko na nás pôsobí. Liturgický rok teda nie je len školou dejín spásy, ale je príležitostí ku konkrétnemu prežívaniu spásy.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.