Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Sviatok Všetkých Svätých sa slávi 1. novembra v Cirkvi západnej a na prvú nedeľu po Turícach v Cirkvi Východnej, a to na oslavu všetkých svätých – známych i neznámych.

V terminológii teológie Rímskokatolíckej Cirkvi tento sviatok oslavuje všetkých tých, ktorí už požívajú Nebeskú blaženosť, kým zase v nasledujúci deň, počas Sviatku všetkých verných zosnulých, si pripomíname všetkých zomrelých, ktorých duše ešte neboli celkom očistené a nedosiahli ešte plnosť blaženosti.

 História V rannej Cirkvi, kresťania oslavovali výročie smrti konkrétneho mučeníka pre Krista (nazývaný aj „Deň narodenia pre večnosť“) slávením celonočnej vigílie, a následne slávením Eucharistie nad jeho hrobom, alebo v chráme na mieste jeho umučenia. V 4. stor. susediace diecézy začali relikvie mučeníkov prenášať a sláviť sviatočné dni špecifických mučeníkov spoločne. Často sa však stalo, že počet mučeníkov umučených na tom istom mieste a v ten istý deň bol veľký a to viedlo k tomu, že museli byť tieto sviatky spájané. Počas prenasledovania cisára Diokleciána vzrástol počet mučeníkov natoľko, že nemohol byť pripísaný jednému dňu jeden mučeník. Ale Cirkev, ktorá si bola vedomá, že každý z týchto učeníkov si zasluhuje úctu a oslavu, všetkým pridelila jeden spoločný deň oslavy.

 Sviatok Všetkých Svätých sa začal sláviť už v roku 270 A.D., hoci nie je známy žiaden konkrétny dátum. Prvá zmienka o všeobecnom slávení v konkrétny deň je doložená v Antiochii počas prvej nedele po Turícach. Zmienka sa nachádza v kázni sv. Efréma Sýrskeho (373), a tento zvyk je tiež spomínaný v 74. homílii sv. Jána Zlatoústeho (†407), kde hovorí o „slávnosti všetkých mučeníkov celého sveta“. Už v roku 411 je nájdená medzi Chaldejskými kresťanmi spoločná spomienka na Všetkých Vyznavačov (Commemoratio Confessorum), slávená v piatok po Veľkej Noci.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.