Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

POŽEHNANIE POPOLA A ZNAČENIE POPOLOM sa vkladá do omše po evanjeliu a homílii.

 Úkon kajúcnosti sa vynecháva, lebo ho nahrádza obrad značenia popolom.

  1. Omše, v ktorých sa nekoná obrad požehnania a značenia popolom, sa slávia zvyčajným spôsobom.
  2. Kňaz, ktorý koná obrad požehnania a značenia popolom, ak nie je prítomný iný kňaz alebo diakon, poznačí popolom najprv sám seba (postojačky a obrátený chrbtom k ľudu), pričom nič nehovorí. Ak je však prítomný iný kňaz alebo diakon, poznačí ho on, pričom je celebrant obrátený tvárou k ľudu.
  3. Ak požehnanie robí biskup, poznačí ho popolom jeden z koncelebrantov alebo diakon.
  4. Ak popol požehnáva biskup, ale svätú omšu necelebruje, predsedá liturgii slova z katedry, odetý do pluviálu, a na konci omše udelí požehnanie.
  5. Popol sa pripravuje z olivových alebo iných ratolestí, ktoré boli požehnané na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho roka.
  6. Pri značení popolom kňaz povie jednu z dvoch formúl: KAJAJTE SA A VERTE EVANJELIU alebo: PAMÄTAJ, ŽE SI PRACH A NA PRACH SA OBRÁTIŠ a poznačí veriaceho na hlave vo forme kríža.
  7. Požehnanie popola a značenie popolom sa môže konať aj bez omše. V tom prípade sa odporúča urobiť najprv liturgiu slova. Tá sa skladá z úvodného verša (úvodný spev), bez úkonu kajúcnosti, z modlitby dňa, čítaní a spevov ako v omši, po evanjeliu je homília, potom požehnanie popola a značenie veriacich popolom. Obrad sa zakončí modlitbou veriacich.
  8. Obrad značenia popolom sa nemôže konať v nedeľu, ktorá – aj keď je v Pôstnom období – nemá mať tón tak zvýraznene kajúcny.
  9. Obrad požehnania popola: Výzva na modlitbu sa koná so zloženými rukami, sama modlitba s rozopätými rukami. Pri značení celebrant môže stáť alebo sedieť. Dnes je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (dnes sa nenahradzuje zdržovanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia).
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.