Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Trojjediný Bože, ďakujeme ti za túto chvíľu, že sme sem mohli prísť a že môžeme Tvojho Syna a nášho veľkého brata Ježiša sprevádzať na ceste s krížom...

Ty si ho poslal na našu zem, aby si nám ukázal zmysel a hodnotu našich životov. Aby sme nežili iba zo dňa na deň, ale aby sme si uvedomovali, že aj my máme poslanie, že sme povolaní k láske k iným.

 Chvíľka ticha

Preto ťa Milosrdný Bože,  pre obetu Tvojho Syna, chceme počas tejto krížovej cesty prosiť o otvorenosť pre naše srdcia, prosíme ťa za našich bratov a sestry, za svätého otca, kňazov, diakonov,  za birmovancov, za rodiny, za bezdomovcov, väzňov, chorých a opustených a za tých, na ktorých si nik nespomína.

Vlej do nás svetlo svojho Ducha, aby sme sa mohli ponárať do tajomstva ukrižovanej lásky. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

   I.  zastavenie: Pána Ježiša odsúdili na smrť 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Pane Ježišu, teba Pilát odsúdil. Aj ja ťa, odsudzujem! Ako? Nezáleží mi na mojich bratoch a sestrách, nemám chuť sa s nimi zaoberať, pomôcť im... Ale prečo? Keby ťa Pilát bol poznal, keby sa bol s tebou rozprával a mal otvorené srdce, iste by to nebol urobil. A tak je to aj so mnou. Odsudzujem, lebo ťa nepoznám... Zabudol som, že bývaš v srdciach ľudí, s ktorými žijem. 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pre tvoje odsúdenie na smrť, ťa prosíme, otvor naše srdcia pre potreby tých, s ktorými sa denne stretávame. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami... 

 

 II. Zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Kríž. Pane, vzal si ho na svoje plecia. Ticho a s láskou. Aj ja mám svoje kríže, svoje bolesti. A v tom sa ti podobám. No predsa medzi nami dvomi je jeden veľký rozdiel. Ty nesieš kríž preto, lebo chceš, lebo si nezabudol na to, že si povolaný a ja preto, lebo musím. Kto je tým mojim krížom? Práca, čas, rodina, škola, modlitba? Aj ja som povolaný(á), veď keby si to nebol chcel, dnes by som sa k tebe nemohol(a) prihovoriť. Som povolaný(á) k životu. A život bez kríža je ako srdce bez človeka. 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pre tvoj kríž, ktorý si s láskou vzal na svoje plecia, ťa prosíme, aby sme aj my niesli svoje kríže s láskou a aby sme boli ľuďmi s veľkými srdciami. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

 III. Zastavenie: Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Zem, blato, hlina. Človek sa môže od nich umazať. No nielen to. Zem, pôda prináša aj úrodu. Aj tvoj prvý pád, Pane Ježišu, ju priniesol v hojnosti. Naučil si ma, že keď padnem môžem vstať. Pane Ježišu, prečo si padol? Prečo si neudržal rovnováhu? Bolelo ťa, že sme sa vzdali svojho ľudského poslania? Že nie sme dobrými deťmi, matkami, otcami, kňazmi, rehoľnými sestrami? Iste aj to, že prípravu k sviatosti birmovania neberieme zodpovedne. 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pre tvoj prvý pád, ťa prosíme za naše rozvrátené rodiny a za všetkých, ktorí zradili svoje povolanie, uzdrav naše rany a pomôž nám vrátiť sa na cestu spásy. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

 IV. Zastavenie: Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Pri ceste stojí žena. Máš ju veľmi rád je to tvoja Matka. Ona verne plnila svoje poslanie až do konca. Neopustila ťa. Ja nemám rad(a) nepríjemné veci, utekám od nich alebo ich odkladám na zajtra. Tvoja Matka, ktorú si dal aj mne bola však iná. Vedela plniť povinnosti, vedela byť s tebou vo všetkých ťažkostiach. 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pre toto stretnutie ťa prosíme, za nás birmovancov, aby sme sa nevyhýbali nepríjemným veciam a aby sme dôverovali Tvojej i našej Matke. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

 V. Zastavenie: Šimon Cýrenejský pomáha niesť Pánu Ježišovi Kríž 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Šimon sa vracal z poľa. Mal svoje poslanie, mal rodinu a iste bol vzorným otcom. A predsa ty si jeho poslanie doplnil. Stretol si ho na svojej ceste a on ti, aj keď nerád, pomáhal niesť kríž. Aj moje poslanie dopĺňaš. Posielaš ma, aby som pomáhal(a), aby som povzbudzoval(a), modlil(a) sa, napriek tomu, že som ustatý(á) a unavený(á). 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pre tvoje stretnutie so Šimonom ťa prosíme, daj nám silu, aby sme vždy s radosťou a ochotne pomáhali iným, aby sme spolu s tebou, zomierali pre seba a žili pre ozajstný život. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 V. Zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Pane Ježišu, kráčaš spolu so Šimonom. On ti pomáha niesť kríž a okolo tejto cesty stojí veľa ľudí. Nikto však nemá odvahu priznať sa k tebe. Iba Veronika. Vystupuje zo zástupu a podáva ti ručník. A ty? Za taký malý skutok jej naň odtláčaš svoju tvár... Aj ja mám strach priznať sa ku tebe, keď ťa iní osočujú a chcú aby si znova dejinami niesol svoj kríž. 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, ty nás však posielaš a povzbudzuješ k odvahe. Povedal si: „Posielam Vás ako baránkov medzi vlkov.“ Pre tvoje stretnutie s Veronikou ťa prosíme, o vytrvalosť v našom poslaní ohlasovať tvoje Kráľovstvo. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

VII. Zastavenie: Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Znova padáš. Tvoj kríž je ťažký a ty sám už nevládzeš. Aj môj kríž je ťažký, ale to len preto, že ho nechcem niesť s tebou. Myslím si, že si vystačím sám(a). Ty si ma však stvoril a ako sv. Augustín hovorí: „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie k tebe.“

Som povolaný(á), aby som ťa miloval(a) a by som s tebou kráčal(a) aj po krížovej ceste. 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pre tento tvoj druhý pád ťa prosíme, aby si ty sám mal prvé miesto v našom živote a aby sme sa raz mohli stretnúť s tebou, so svojim Stvoriteľom a Pánom. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

VIII.: Zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Pane Ježišu, vidíš ich. Stoja povedľa cesty a plačú. No nie nad sebou, ale nad tebou. Je im ľúto, že ty trpíš a musíš zomrieť. Plakať a pomáhať druhým, to je naše poslanie. Ty si prišiel k nám preto, aby si nám otvoril cestu do neba. A aj nás posielaš, aby sme túto cestu otvárali druhým. 

Chvíľka ticha

 Pane Ježišu, pre tvoje stretnutie s plačúcimi ženami ťa prosíme, aby sme nikdy nezabudli pomáhať svojim chudobným bratom a sestrám. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

IX. : Zastavenie: Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Tretí pád. Pane, cesta s krížom ťa zmorila. Už nevládzeš. S láskou však pozeráš na mňa a hovoríš: „Aj tento pád obetujem za teba, pretože ťa mám rád.“ Áno, láska nekončí pádom, preto znova vstávaš... Ak ma niekto zradí, ťažko mu odpúšťam, nerozprávam sa s ním alebo ho odmietam... No ty, Pane, napriek tomu, že sme ťa zradili svojimi hriechmi, znova vstávaš a ponúkaš nám odpustenie... Aj ja som povolaný(á) odpúšťať tak, ako odpúšťaš ty. 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pre tvoj tretí pád ťa prosíme, nauč nás poslaniu odpustenia. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

 X. Zastavenie: Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Všetko si nám dal. Aj šaty. Chcel si sa nám dať celý. Aká veľká láska. Ja si však Pane, radšej nechám veci pre seba. Ale či ťa potom môžem milovať? Ty si nám dal všetko a chceš, aby sme sa ti aj my dali, dokonca chceš prijať aj naše hriechy. Povolávaš nás k tomu, aby sme ich vyznávali a ľutovali... 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pri tomto zastavení ťa prosíme za všetkých kňazov, aby s láskou vysluhovali sviatosť zmierenia, ale i za nás, aby sme ti úprimne vyznávali svoje hriechy. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

 XI.: Zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Ježišu, položili ťa na drevo kríža. Všetci boli proti tebe, nikto sa ťa nezastal. Tí, pred ktorými si robil zázraky mlčali, mali strach a nechceli sa priznať k Tebe. Vieš, čo sa skrýva v každom z nás... A v tejto chvíli sa Pane, pozeráš aj na mňa. Ty si mlčal, keď ťa pribíjali na kríž. Je to neviem, keď ma len trochu odsudzujú a bránim sa. Ty sa nebrániš, vieš, že si povolaný niesť svoj kríž až do konca. 

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pri tomto zastavení ťa prosíme, o veľkú lásku k našim neprajníkom. Birmovanci by to mali vedieť zvládnuť! 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami... 

 

XII. Zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

„Dokonané je.“ To sú tvoje slová Pane Ježišu. Splnil si svoje povolanie. Dal si svoj život za nás a my z neho čerpáme už 2000 rokov. Raz aj ja budem musieť povedať: Dokonané je. Bude to chvíľa, ktorá sa už nedá vrátiť späť... Moje povolanie k pozemskému životu bude dovŕšené.

Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pre tvoju smrť na kríži, ťa prosíme o šťastnú hodinu smrti pre všetkých, ktorí teraz zomierajú. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

XIII. Zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Koniec. A predsa. Tvoja Matka ťa drží v náručí. Vie, že na teba nikdy nezabudne, vie, že prídeš, vie, že žiješ v jej srdci. Ja pri svojich problémoch zabúdam na teba, do mojej duše sa často vkráda tma beznádeje... A to len preto, že nedovolím, aby tam prišlo slnko radosti z úspechu mojich blízkych... 

Chvíľka ticha

Pane Ježišu, pre tú chvíľu, keď ťa tvoja Matka drží v náručí, ťa prosíme, aby sme s odvahou a s pokojom pomáhali tým, ktorí ťa ešte nepoznajú a odmietajú. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

 IV. Zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.... 

Hrob. Dali ťa, Pane, do hrobu. Rozlúčili sa s tebou, ako to robia s mŕtvym. Aj my sa niekedy chceme rozlúčiť so svojimi povolaním, chceme byť na inom mieste než sme, chceme mať iných rodičov, iné dary, inú postavu... Chceme ujsť z hrobu, do ktorého sme sa dostali... Ale či tvoj hrob Pane neostal prázdny?

 Chvíľka ticha 

Pane Ježišu, pre tvoje pochovanie ťa prosíme, aby sme nikdy nezabúdali, že po tmavej noci, vždy svitne ráno. Všetci s radosťou očakávame tvoje zmŕtvychvstanie. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

 Záver: 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme ti... 

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že sme ťa mohli  sprevádzať na tvojej krížovej ceste. Ďakujeme ti za tvoje povolanie do služby Cirkvi i do služby našim bratom a sestrám. Ďakujeme ti, že nikdy nie sme sami, že ty nás neustále sprevádzaš. Ďakujeme ti za povolanie k sviatosti birmovania. 

Chvíľka ticha

Prosíme ťa, pomáhaj nám kráčať cestou tvojej obetavej lásky do Večného života. Amen. 

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami...

 

Na úmysel sv. otca.

Pod tvoju ochranu...

 

Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od Nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Sláva Otcu...

 

V:   So svojim milým Synom

R:  Nech nás požehná Panna Mária.

Modlená vonku po meste, Turzovka, 14.4.2017

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.