Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Do 16. decembra možno brať: Votívne omše alebo omše za rozličné potreby, ak to duchovný správca alebo celebrujúci kňaz uzná za ozaj potrebné alebo pastoračne užitočné, a to za účasti ľudu (nie však v nedele, sviatky a slávnosti).

Zádušné omše: pohrebnú omšu (nie však v nedele a na Nepoškvrnené počatie), omšu po prijatí správy o smrti, pri poslednom uložení telesných pozostatkov a na prvé výročie smrti (nie však v nedele, sviatky a slávnosti).

Od 17. do 24. decembra možno brať: Votívne omše a omše za rozličné potreby len so súhlasom ordinára alebo na jeho pokyn (nie však v nedeľu). Zádušné: pohrebnú omšu, omšu po prijatí správy o smrti, omšu pri poslednom uložení telesných pozostatkov a na prvé výročie smrti (nie však v nedeľu).

Adventné obdobie Omše spojené s obradmi možno brať cez celý Advent, pravda, okrem nedieľ a slávností.

Nedeľná spomienka na krst Obrad požehnania vody a pokropenia ľudu možno konať na začiatku všetkých nedeľných omší — aj v omšiach v sobotu večer — v každom kostole a kaplnke. Tento obrad nahrádza úkon kajúcnosti na začiatku svätej omše. Po záverečnej modlitbe po pokropení ľudu nasleduje v Adventnom a Pôstnom období hneď modlitba dňa (v nedele v Cezročnom období, vo Vianočnom období a vo Veľkonočnom období nasleduje hneď hymnus Glória).
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.