Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Otec:   V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Deti:    Amen.

O.:    Milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, nech je s nami všetkými.

D.:       I s tebou

Všemohúci Bože, nech v našich srdciach zažiari tvoj Syn Ježiš Kristus, odblesk tvojej slávy; jeho príchod nech zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov svetla. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.

D.:       Amen. 

 ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA Jn 14, 9 – 10a

          Apoštol Filip prosil Pána Ježiša, aby mu ukázal nebeského Otca. Prečítaj nám, M., čo mu Pán Ježiš na to povedal: 

       Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ,Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? 

       Reflexia pre rodičov s deťmi: Pán Ježiš hovorí, že v ňom môžeme vidieť Nebeského Otca. Akoby obrazne povedal, že sa na svojho Otca tak veľmi podobá, že vyzerajú úplne rovnako. My sa tešíme na narodenie Pána Ježiša, nebudeme vidieť jeho ľudskú tvár tak, ako ju videli apoštoli. Ale to, aký Pán Ježiš je, vieme zo slov evanjelia. Rodičia môžu vyzvať deti, aby povedali svoju predstavu o tom, aký Pán Ježiš je, ako zjavil tvár Nebeského Otca… (môžu uvažovať o tom, že Ježiš bol láskavý, milosrdný, že plnil vôľu Otca, že pomáhal, odpúšťal, atď.) A uzavrieť úvahu tým, že taký je aj nás Nebeský Otec. 

PROSBY 

         Po čítaní Božieho slova a krátkej úvahe nad ním niektorý z rodičov môže pozvať ostatných na spoločnú modlitbu týmito slovami: 

       Pán Ježiš, prítomný medzi nami, nám sľúbil, že náš nebeský Otec vypočuje prosby, ktoré prednesieme v jeho mene. Preto sa spoločne modlime. Ale nezabudnime aj poďakovať. 

  1. Nebeský Otče, ďakujeme ti za spoločenstvo našich bratov a sestier v Cirkvi a prosíme za všetkých ľudí, ktorým o tebe nikto nikdy nepovedal.
  1. Ďakujeme ti za mier, ktorý máme v našej krajine, a prosíme ťa za tých, ktorí aj v tomto svätom čase musia utekať pred vojnou a násilím.
  1. Ďakujeme ti za našu rodinu (aj za starých rodičov, alebo niekoho iného, podľa okolností, ktorí sú/M., ktorý je medzi nami), a prosíme za našich bratov a sestry, ktorí sú po celý rok, a budú aj počas blížiacich sa Vianoc sami.
  1. Ďakujeme ti za všetko, čo si nám dal, čím si nás požehnal (a potešil) a prosíme za všetkých, pre ktorých sú tieto dni ťažké a náročné.
  1. A na záver ťa, dobrý Bože, prosíme o tvoje osobitné požehnanie pre všetkých, ktorí s láskou slúžia svojim blížnym v nemocniciach, domovoch pre starých ľudí a opustené deti,        alebo majú služby ako záchranári, policajti, vojaci, šoféri, a pre všetkých, ktorí sa nemôžu na Vianoce pripravovať so svojimi drahými, lebo sú sami v nemocnici alebo ďaleko vo svete.

 

O.:    A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

D.:       Otče náš...

O.:    A obráťme sa aj na našu Matku, Pannu Máriu, ktorá prvá prežívala advent:

D.:       Zdravas Mária...

Pripadne sa pomodlíme desiatok ruženca 

Požehnanie 

Nech nás všetkých žehná Pán, nech nás chráni od zlého, a nech nás privedie do života večného.

Amen. 

         Na záver sa môže zaspievať primeraná pieseň.

 

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.