Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Dar terajšej formy liturgie

Poukázali sme na hlavné zásady prekladu podľa inštrukcie Liturgiam authenticam

Vyžaduje sa stabilita textu (pre návyk veriacich), preto v novom misáli bude veľmi málo zmien textov, do ktorých sa zapája ľud.

Úpravy v Liturgii slova

Mnohí ľudia majú radi zmeny, iní sú zas proti nim. Ako som minule písal, časti do ktorých sa zapája ľud sa majú meniť len v prípade, že výrazne odporujú súčasným požiadavkám (dogmaticky nepresné vyjadrenie, vynechania, prídavky, parafrázovanie, príliš archaické výrazy...).

Z tohto dôvodu aj v novom misáli bude veľmi málo zmien textov, do ktorých sa zapájajú veriaci.

Texty upraveného misála sú na schválení vo Vatikáne, preto tieto texty nepovažujte za definitívne. Sú k tomu aby nám poslúžili k hlbšiemu uvažovaniu nad súčasnými textami a pripravovali nás na budúce.

Úvodné pozdravy

Úvodné pozdravy kňaza a biskupa nie sú zmenené. Ako doteraz sú tri varianty. Pri druhom pozdrave Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista, ľud odpovedá ako pri ostatných: I s duchom tvojim. Doteraz bola odpoveď: Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Táto odpoveď bola málo známa. Možno preto bol tento pozdrav málo používaný.

Pozdrav biskupa je Pokoj vám – podobne ako doteraz.

Úkon kajúcnosti

Pred Pána máme pristupovať s čistým srdcom, preto je na úvod sv. omše úkon kajúcnosti. Sú tri možnosti ako doteraz. Zmena je v prvej formule všeobecného vyznanie hriechov V tomto texte sa upravuje preklad „betam Mariam“ na „preblahoslavenú Máriu“. Úmyslom je zjednotenie – niekde sa hovorí „blahoslavená“, inde „blažená“ alebo „preblahoslavená“ Panna Mária. V celom Rímskom misáli sa upraví tento prívlastok na „preblahoslavená“, nakoľko je najrozšírenejší aj v iných textoch. A v slovenčine „blahoslavený“ je prvý stupeň kanonizácie.

Text ne navrhnutý: Preto prosím preblahoslavenú (je „blahoslavenú“) Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

Sám som zvedavý či k tejto zmene dôjde. Pre trend, ako je vyššie poznamenané, aby bolo málo zmien textov, do ktorých sa zapájajú veriaci.

 Záver absolúcie by mal znieť: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života – čo je slovenskejšie. Teda nie: „do života večného“

Sláva Bohu by malo byť nezmenené.

Odpovede po lekciách ostávajú: Bohu vďaka.

Po evanjeliu ako doteraz: Sláva tebe, Pane.

Mnohých zaujíma, čo sa modlí kňaz sklonený pred oltárom, keď ide čítať evanjeliom. Modlí sa: Všemohúci Bože, očisť mi srdce i pery, aby som mohol dôstojne hlásať tvoje sväté evanjelium.

Keď ide čítať evanjelium diakon, je požehnaný slovami: Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne a náležite hlásal jeho evanjelium: v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého

Po evanjeliu sa čítajúci pomodlí: Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia.

Vo Vyznaní viery nie je navrhnutá zmena.

Nabudúce

Zmeny v Liturgii Eucharistie
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.