Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Minule:

Na sv. omšu ideme s obetou

Obetavosť svedčí o vzťahu človeka k Bohu

SÚSTREDENOSŤ

Celá Hostina (sv. omša) Ježiša Krista je jedna veľká modlitba nasmerovaná k Nebeskému Otcovi. Modlitby si vyžaduje sústredenie. To tvorí tiež jednu z podmienok plodnej účasti na svätej Obete.

Tí veriaci, ktorí chodia na sv. omšu sa priznávajú, že sa nevedia pozorne zúčastniť na sv. omši, čiže sú roztržití. Stáva sa dokonca, že zazlievajú prostrediu, že sťažuje sústredenie namiesto toho, aby ho uľahčovalo. Organista falošne hrá alebo vysoko spieva, kňaz sa správa pri oltári príliš nervózne, tam zasa dieťa na rukách matky plače alebo dobiedza, hluchá babka príliš hlasno kričí, keď odpovedá, niektorí si šepkajú, „koncelebrujú“ s kňazom a pod. Najčastejšie sú tieto výčitky odôvodnené, ale v praxi sa dajú ťažko odstrániť.

Čo s rušičkami?

Najstarší si pamätajú, že vysielanie niektorých staníc bolo rušené. Počúvali ich s veľkými ťažkosťami. Prečo? Lebo chceli. A toto je dôležité. Chcieť sa sústrediť, priam bojovať o to.

Prijať druhých takýh akí sú

K oltáru prichádzajú ľudia okolo nás takí, akí sú a aj napriek (možno) dobrej vôli nedokážu byť iní. Treba veľmi milovať každého človeka, a to v duchu Evanjelia, aby pochopil zmysel svojho pobytu pri oltári, dokonca aj vtedy, keď iní prekážajú. Prítomnosť rušiacich ľudí môže byť pre zvyšok ľudí prítomných v kostole utrpením, ale môže premieňať celú ich účasť na veľkú obetu.

Nesprávne riešenie

Niektorí povedia: Preto nechodím na sv. omšu. Prídem sa pomodliť inokedy, alebo chodím do kaplnky neďaleko domu. Tam sa pomodlím, pomeditujem, mám prechádzku...

Dôležitou vecou je, aby tí, ktorí sa zúčastňujú na sv. omši, videli zmysel takéhoto stretnutia a vedeli pozerať na toho, kto prekáža, očami samého Krista, ktorý takéhoto hosťa pozval na Hostinu.

Ak je možné, treba vplývať na zmenu jeho správania, a niekedy ho treba dokonca odstrániť. Zásadne v dobrom spoločenstve sami účastníci sa dokážu „zaoberať“ tými, ktorí im prekážajú v modlitbe. Ak sa to nedá, je treba ich prijať takých akí sú. Rovnako ako vo vzťahu ku kňazovi. Ak ho Kristus povolal, musíme ho prijať. Ak veriacich pozval – musíme ich tiež prijať takých akí sú.

V ostatnom čase sa v našom okolí objavujú ľudia, ktorí sú zástancami tridentskej omše, kľačia keď ostatní stoja, ostentatívne sa postavia úplne dopredu.

Takých by sme mali taktne upozorniť a povedal by som zabrániť im v tom v spolupráci s kňazom. Veď aj pre vyrušujúce deti sú vyhradené miesta, aby nerušili. Tak aj s týmito farizejmi (?). Veď ak idem na sv. omšu v zahraničí, tak sa prispôsobím a nebudem rušiť.

Čo ak na nedostatok sústredenosti nevplývajú vonkajšie okolnosti?

Je treba pripomenúť základný zákon, ktorý zaväzuje. Kresťan musí vždy žiť (snažiť sa) v sústredenosti. Ak je rozbehaný, roztržitý a nevie sa sústrediť na obyčajnú prácu, tak nech sa nediví, že to nedokáže dosiahnuť pri oltári.

Väčšia starosť o vnútorný pokoj, o súlad života, o dôveru Bohu, o sústredenie i modlitbu počas dňa uľahčuje sústredenie pri oltári. To závisí výlučne od človeka. Iba určité stavy väčšej nervovej vyčerpanosti alebo únavy znemožňujú sústredenie, ale obyčajne sám človek, ktorý má citlivý nervový systém si to uvedomuje a dokáže prijať roztržitosť ako súčasť svojho života, pričom ani počas modlitby si nerobí z toho väčšie problémy.

Úloha kňaza

Má dávať pozor, aby nepredlžoval slávenie svätej obety, pretože to sťažuje sústredenie. Nedeľná sv. omša nemá prekročiť hodinu, s výnimkou slávností, pri ktorých sa predlžuje čas podávaním sv. prijímania.

Pri vstupe do kostola zanechať problémy.

Niekde som čítal, že problémy máme nechať pri kostolnom vstupe. Ja dodávam, aby nás tam opäť počkali pri odchode z kostola. Myslím, žeby sme mali Hostiteľovi priniesť a obetovať svoje problémy a vyriešiť ich tam s Pánom. Aj to je zmysel modlitby a sv. omše.

Nabudúce:

Úcta k domu božiemu
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.