Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Pokračujeme v úvahách o sv. omši (4.)

Minule:

Keď sa zdravý človek vzdáva toho, aby išiel k oltáru a sleduje omšu cez média, hľadá iba ospravedlnenie pre svoju lenivosť alebo nedostatok viery.

Názov sv. omša pochádza z latinského „missa", čo znamená „poslanie“.

Vhodnejšie názvy: Pánova večera, Eucharistia eucharistická obeta, vďakyvzdávanie.

Dnes:

Kde sa stala chyba pri hlásaní tajomstva Eucharistie

Test viery farnosti

Eucharistia ako ukazovateľ viery

TEST KRESŤANSKEJ VIERY

Chceli by sme všetkým ľuďom, ktorí prichádzajú do kostola, ukázať bohatstvo Eucharistie. Je to však možné? Je možné všeobecne ukázať čosi z tajomstva svätej omše? Závisí to od toho, kto odovzdáva, či od toho, kto prijíma? Do akej miery odhalenie bohatstva svätej Obety závisí od kňaza?

Odpoveď nám môže dať Sväté Písmo. V šiestej kapitole Evanjelia sv. Jána čítame ako Krista obklopujú radosťou naladené zástupy. Tisíce ľudí žiaria radosťou po zázračnom rozmnožení chleba. A vlastne vtedy, keď chcú prísť a urobiť ho kráľom, keď je Ježiš na vrchole svojej popularity, začína hovoriť o Eucharistii. Je najdokonalejším Učiteľom, ktorý sa nikdy nedopustil ani najmenšieho pedagogického omylu. To, čo odovzdával, robil najdokonalejším spôsobom, a teda i jeho prvá kázeň o sv. omši bola najlepšou kázňou, akú len možno povedať. A aký bol výsledok? Možno tisíce ľudí odišli a to navždy. Dokonca aj učeníci odišli, apoštoli váhali. Ježiš počas prvej kázni o Euchatristii stratil popularitu, stratil poslucháčov. Dokonca Dvanásti podľahli tejto nálade zástupu a slová Majstra prijímali s nedôverou. On to spozoroval a preto im položil otázku: „Chcete aj vy odísť?“.

Ak berieme do úvahy verejnú činnosť Ježiša, je to moment veľkej dušpastierskej porážky, ku ktorej došlo v úzkom spojení s jeho prvou kázňou na tému sv. omše.

Na toto nemôžeme ani na okamih zabudnúť. Táto scéna musí formovať celý náš prístup ku katechéze o sv. omši.

Predovšetkým treba pamätať na to, že sám Ježiš z prijatia pravdy o Eucharistii urobil ukazovateľ kresťanskej viery – test viery! Keď pozorujeme odchádzajúce zástupy a prázdnotu, ktorá sa vytvorila okolo neho, nič nevysvetľoval, nebežal za odchádzajúcimi, nezdržiaval ich. Dovolil im odísť. Ježišovi nešlo o ľudí slabej viery. Keď neuverili jeho slovu, nemal im viac čo povedať. Dokonca ani Apoštolom túto pravdu nevysvetľoval osobne, lebo to nebolo podobenstvo - tie im vysvetľoval. On si iba overil ich dôveru: „Aj vy chcete odísť?“.

Ježiš raz navždy určil vzťah k Eucharistii za test kresťanskej viery.

Ak chceme poznať vieru ľudí vo farnosti, tak si overme ich eucharistickú zbožnosť. Môžeme byť istí, nebudú to zástupy. Všetky púte, procesie, duchovné obnovy, oázy a akékoľvek činnosti v Cirkvi majú zmysel iba natoľko, nakoľko vedú k stretnutiu s Kristom v Eucharistii. Beda, ak od toho odvádzajú, alebo to nahrádzajú.

Zástupy, masy, alebo skupinka?

Šiesta kapitola Evanjelia sv. Jána je dôležitá pre nás a to z toho dôvodu, že koľkokrát niečo organizujeme tak, aby v centre bola účasť na sv. omši, toľkokrát musíme byť pripravení na porážku našej popularity. Zástupy touto cestou nepôjdu. Zostane malá skupina. Ježišovi z piatich tisíc zostali dvanásti. Oni uverili a Ježiš ich postupne uvádzal do Večeradla. A to sa ešte nepodarilo vo vzťahu k všetkým. Judáš neotvoril srdce pravde o Eucharistii a objavil nedostatok dôvery Ježišovi vlastne pri oltári – vo Večeradle. Ježiš nakoniec vedel o tom, že Judáš neprijme tajomstvo Eucharistie, a preto bezprostredne po tejto prvej kázni o Eucharistii, na vyznanie Petra: „Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a poznali, že Ty si Boží Svätí“ Ježiš odpovedal: „Či som si vás nevyvolil dvanástich? A jeden z vás je diabol“. Sv. Ján, ktorý najhlbšie poznal tajomstvo Večeradla, poznamenal: „To povedal o Judášovi“.

V čom spočíva ťažkosť?

K privedeniu ľudí do hĺbky tajomstva Eucharistie nestačí ani dobrá príprava, ani dobrá vôľa kňaza. Aj tie musia byť, ale to nie je všetko. Táto pravda naráža na akýsi veľký odpor v srdci poslucháčov. Reč o Eucharistii je „tvrdá a kto ju bude počúvať“. Ba čo viac, dokonca mnohoročná príprava nezaručuje úspech. Judáša osobne vychovával Ježiš a ukázalo sa, že počas prvej sv. omše ho musel odstrániť od oltára, lebo jeho srdce nebolo pripravené k plnej účasti na svätej Oltárnej Hostine.

Aké je to percento?

Päťtisíc ľudí nepochopilo; dvanásti ostali. Teda skoro jeden z päťsto, objavuje bohatstvo. A bolo by dobre, keby na tých päťtisíc bol iba jeden Judáš. Zapamätajme si, v Evanjeliu sa ráta nie množstvo, ale kvalita.

Tak sa zdá, že i západná schizma po Lutherovi je o Eucharistii!

Veru, tí čo sa hrdia, že vychádzajú zo Svätého písma, zvlášť evanjelia, tieto Ježišove slova vysvetľujú, len symbolicky. Nuž, stále platí: Tvrdá je to reč! A táto schizma luteránizmu ukazuje, že udalosť po rozmnožení chleba a prisľúbení eucharistie sa opakuje aj v histórii.

Zhrnutie:

Eucharistia je ukazovateľom viery vo farnosti.

Ježišovi vždy išlo o kvalitu nie kvantitu.

Nabudúce:

Účasť detí na sv. omši
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.