Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností    

Pondelok

Sv. Maximilána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

17:15 – Pobožnosť za rodiny

Utorok

NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, slávnosť

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Sv. Štefana Uhorského, ľub. spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

17:00 – Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Sv. Heleny, ľub. spomienka

Sobota

Sv. Jána Eudesa, kňaza, ľub. spomienka

Nedeľa

DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

   

Hodová slávnosť

Dnes sú v našej farnosti hody. Pri svätých omšiach je výročná hodová ofera. Srdečná vďaka za vaše milodary. 

 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

V utorok 15.8.  je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie, patrónky farského kostola i celej našej farnosti. Máme povinnosť zúčastniť sa na svätej omši. Bohoslužby budú takto: Turzovka –7:00 a 18:00; Dlhá – 15:00; Turkov – 17:00. V pondelok večer o 18:00 hod. v Turzovke bude svätá omša slúžená už s platnosťou na túto slávnosť.

 

Cyklotúra

Pozývame vás na cyklotúru. Stretneme sa v stredu na farskom dvore o 9:30 hod.

 

Svätá omša pri kaplnke v Hlinenom

Sv. omša  pri kaplnke v Hlinenom U Kubačkov bude o dva týždne v nedeľu 27.8. o 11:15 hod.

 

Vysoké Tatry – Téryho chata

V utorok 29. augusta organizujeme náročnejšiu turistiku pre mládež a dospelých do Vysokých Tatier na Téryho chatu. Pôjdeme autobusom. Cena za dopravu je 15€. Kto má záujem nech sa prihlási v sakristii.

 

Poďakovanie a dary na kostol

Z prvonedeľnej zbierky na záchranu kostola v Dlhej nad Kysucou  ste obetovali: Turkov 66, €, Dlhá 170,10€, Turzovka 792,22€ a 600 czk. Na kostol ste obetovali: z pohrebu  Ján Čuboň 100€; zo sobáša Andrej Kašík a Kristína Ježíková 100€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.

 

Prajeme vám príjemný čas dovoleniek a prázdnin. Dnes prežite peknú a požehnanú hodovú nedeľu!
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.