Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Liturgický kalendár a program pobožností    

Pondelok

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

Sv. Pavlína z Noly, biskupa, ľub. spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

17:00 – Mariánske večeradlo

Piatok

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

Sobota

Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Nedeľa

TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  

Birmovanci

Dnes po sv. omši 11:15 hod. majú birmovanci spoločnú modlitbu Novény k Duchu Svätému. V tomto týždni každý deň od pondelka do piatku sa budú birmovanci stretávať v kostole o 18:00 hod. Zúčastnia sa na večerných svätých omšiach, Novéne k Duchu Svätému a na nácvikoch. Účasť všetkých birmovancov je povinná!!! Prosíme birmovancov a ich rodičov, aby sa pred birmovkou postarali o výzdobu kostola a jeho okolia. 

 

Spoveď pred birmovkou 

V piatok 24.6. o 19:00 hod. bude v kostole spoveď birmovancov, rodičov a birmovných rodičov. Prosíme ostatných príbuzných (napr. súrodencov a starých rodičov), aby využili možnosť vyspovedať sa v týždni pred svätými omšami. Povzbudzujeme Vás, aby ste si vykonali dobrú svätú spoveď.

 

Birmovka

V sobotu 25.6.2022 bude v našej farnosti birmovka. Slávnostnú svätú omšu spojenú s vysluhovaním sviatosti birmovania bude celebrovať žilinský biskup Mons. Tomáš Galis o 10:00 hod. Z tohto dôvodu ranná svätá omša o 7:00 hod. nebude.

 

Opekačka pre prvoprijímajúce deti

Pozývame prvoprijímajúce deti a ich rodičov na spoločnú opekačku. Uskutoční sa v utorok 21.6 o 15:30 hod. v areály športu a oddychu v Závodí. Deti budú mať k dispozícii motokáry a ihrisko. Prineste si so sebou niečo chutné na opekanie. O nápoje bude postarané. Tešíme sa na pekné zážitky.

 

Svätá omša pri kaplnke U Kubačkov

Na budúcu nedeľu 26.6. bude pri kaplnke v Hlinenom U Kubačkov  svätá omša o 11:15 hod.   Budeme ju sláviť pri príležitosti titulu kaplnky k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a zároveň v deň 150. výročia postavenia a  posvätenia kaplnky. Srdečne Vás pozývame.

 

Te Deum

Na budúcu nedeľu pri svätej omši o 11:15 hod. bude koncoročné slávnostné Te Deum. Osobitne poďakujeme Pánu Bohu za uplynulý školský rok. Na túto svätú omšu pozývame žiakov, študentov, učiteľov a rodičov.

 

Sv. omša U Zajacov

Na budúcu nedeľu o 15:30 hod. bude svätá omša pri kaplnke U Zajacov.

 

Fatimská sobota – Staré Hory, Sampor a Hronsek

Na júlovú fatimskú sobotu z farnosti organizujeme púť na Staré Hory, ktorá sa uskutoční v sobotu 2.7. 2022. Navštívime aj benediktínsky kláštor v Sampore a artikulárny kostol v Hronseku, ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Kto má záujem, môže sa prihlásiť v sakristii. Cena za dopravu je 12 eur.

 

Zbierka školských pomôcok

Od júna do 15.9. prebieha Zbierka školských pomôcok. Môžete ich odovzdať pod bočný oltár Božského Srdca Ježišovho. Pri vzdelávaní takto podporíte deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov.

 

Zbierka - Na budúcu nedeľu je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 

Dary na kostol  - Pani Mária Fujaková staršia obetovala na kostol 500 eur. Ďakujeme za vaše milodary na kostol. Nech Pán odmení vašu obetavosť a službu pre farnosť.

 

Pozvanie diecézneho biskupa rodinám

Drahé rodiny, na budúci týždeň sa uskutoční výnimočná udalosť pre rodiny: 10. Svetové stretnutie rodín v Ríme s pápežom Františkom. Ten si želá, aby sa na budúcu nedeľu stretli rodiny po celom svete aj v diecéznych mestách so svojimi biskupmi. Pozývam vás preto na diecézne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v Žiline v kostole na Vlčincoch na budúcu nedeľu 26. júna.  Začneme spoločným slávením Eucharistie o 11.00 a modlitbou Anjel Pána v spojení so Svätým Otcom a s rodinami na stretnutí v Ríme. Popoludní je pre vás pripravený hodnotný a zaujímavý program pre celú rodinu. Viac informácií nájdete na farskej výveske, ako aj na diecéznej stránke alebo na stránke ssr2022.sk.  Cez tieto stránky sa dnes večer o 19.00 môžete pripojiť aj ku štvrtému online zastaveniu rodín v rámci duchovnej prípravy. Zo srdca vám žehnám a teším sa na stretnutie s vami. Váš biskup Tomáš
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.