Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

2 Kr 11, 1-4. 9-18. 20, Mt 6, 19-23 

Medzi najdôležitejšie a najpotrebnejšie vlastnosti človeka patri zodpovednosť.

Je zodpovednosť doménou človeka, alebo sa nachádza aj u iných živočíchov?

Všimnite si ako obetavo a niekedy i s nasadením života sa starajú zvieratá o svoje mláďatá. U nich je to však vec pudu a inštinktu, ktorý im vpísal do génov Stvoriteľ. V jednej farnosti mi hovorili ako objavili kunu s mladými v opustenej stodole. Ináč plaché zviera, vôbec neušla roztiahla sa nad potomkami a tak ich vlastným telom chránila. Všetci účastníci si povedali: Keby sme my dokázali byť takí starostliví.

U človeka je zodpovednosť čiastočne pud, ale viac vec vôle a rozumu.

Sme tu vďaka zodpovednosti. Rodičia boli zodpovední, prijali dar života, zodpovedne sa o nás starali. Aj tu v kostole sme vďaka ich zodpovednosti. Nemysleli len na naše telesné dobro, ale aj duševné.

Ak sme vďační za zodpovednosť iných, tak nás zraňuje nezodpovednosť. Najviac nás zraňuje prípadná nezodpovednosť tých, ktorí by mali byť za nás zodpovedaní. Kto je to? To sú napríklad rodičia, svetská a cirkevná vrchnosť.

V prvom čítaní sme videli nezodpovednosť Atálie. Tá, ktorá mala ako kráľovská matka slúžiť národu, dopustila sa hrozných intríg a vrážd.

A je tiež veľmi bolestná nezodpovednosť tých, ktorých máme radi. Veľmi nás bolí, ak je nezodpovedný ten, koho máme radi.

 Ako veľmi boli rodičov nezodpovednosť deti, kňaza nezodpovednosť veriacich, učiteľov nezodpovednosť žiakov... Nevidíte vo svojom prostredí ako chradnú rodičia, keď vidia ako nezodpovedne sa stavajú ich deti k životu?

Ako sa učiť zodpovednosti?  

Dnes sme od Pána počuli: „Nezhromažďujte si poklady na zemi...V nebi si zhromažďujte poklady; Pán nám ďalej hovorí, žeby sme k tomu mali mať svetlo, aby sme netápali v tme. Čo to je? To je svedomie, rozum vôľa, ktoré sa majú riadiť evanjeliom. Potom budeme zhromažďovať poklady v nebi – budeme k sebe i iným  zodpovední.

Ak budeme zodpovední k sebe, budeme i k iným.

Máme dnes obrad vyvolenia kandidátov birmovania. Čo iné je birmovka, ako stať sa dospelým, teda zodpovedným človekom, kresťanom.

Turzovka, 17.6.2016

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.