Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Sk 18, 9-18, Jn 16,20-23a

Možno aj vás v prvom čítaní zaujala poznámka o Pavlovi: V Kenchreách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub.

Možno to bol nazirejský sľub o ktorom sa píše v knihe Numeri (6,1-21). Tento sľub skladali muži i ženy a bolo to niečo mimoriadne v živote človeka. Sľub mal tri požiadavky:

  1. nepiť víno ani jesť hrozno. Bola to reakcia na pohanský kult plodnosti, pri ktorých bolo víno základ orgií.
  2. nestrihať si vlasy a bradu, čo znamená byť oddelený pre Boha, a pravdepodobne je to opozitum spôsobu nosenia vlasov v egyptskej kultúre, kde vyvolenec boží - faraón - nosí špeciálne upravené vlasy s vyholenou hlavou.
  3. Nazirejci sa nesmeli priblížiť k mŕtvole, a to ani v prípade svojich blízkych príbuzných.

Tento sľub popisuje v úvode 1. Samuelova kniha. Anna si svoje srdce vyliala pred Bohom a sľúbila mu, že ak sa jej narodí syn, „dá ho“ Bohu, zasvätí ho pre jeho službu a „britva s nedotkne jeho hlavy“. Bol to druh zasvätenia Bohu, celkového oddelenia svojho života len pre Boha. Boli to muži „vychovaní Pánom“. Mali stelesňovať božie najvyššie morálne a mravné normy, nepili víno, nejedli ani hrozienka, nestrihali si hlavu, ani neholili bradu po celý čas ich sľubu.

Je to povedané anjelom o Jánovi Krstiteľovi, že nebude piť žiadny opojný nápoj, ale bude naplnený Duchom Svätým od života matky (Lk 1,15). Jánovou najväčšou silou bola jeho sústredená a verná oddanosť Božiemu volaniu v jeho živote. Zložil nazirejský sľub na celý život a zosobnil výraz „oddelený Bohu“.

Jozef Máriin manžel je takisto pripravený: pokorný poctivý remeselník, dáva nazirejský sľub zasvätenia Bohu, prijíma plán zásnub s Máriou, poslúcha rady anjela, neopúšťa tehotnú Máriu, úplne sa podriaďuje službe čistoty s Máriou, je milujúcim manželom, je milujúcim pozemským otcom Ježiša, vydáva sa na cestu do Betlehema, pestuje Ježiša a vychováva ho, stará sa o rodinu a živobytie, dáva mu všetko, je dobrosrdečný pracovitý človek, žije ustavične v spojení s Máriou a Ježišom.

„Sv. Jozef mal nazirejský sľub na celý život. Bol teda zasvätený Pánovi ako aj Panna Mária a nesmel teda mať pohlavný styk.“ (Miroslav Čonka)

Hoci Pavol píše, „že mužovi ja na potupu, keď si pestuje vlasy“ (1 Kor 11,14), pre muža s nazirejským sľubom to znamenalo znášať pohanenie pre Hospodina. Pán Ježiš je preto častou zobrazovaný ako dlhovlasý s bradou, teda zasvätený, oddelený pre Boží zámer.

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť i na:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/322-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/835-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1724-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli-3

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2163-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2554-piatok-po-6-velkonocnej-nedeli-20