Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

1 Jn 4, 7-10, Jn 6, 34-44,

Poznať Boha, stretnúť sa s nim nejakým spôsobom, je základná, životná otázka, presnejšie nutnosť.

Odpoveď na ňu neskutočne mení život. Ak prídeme k poznaniu Boha, dostaneme odpoveď na otázku: odkiaľ sme? Je to zároveň naša budúcnosť – nádej, že život má perspektívu.

Ako spoznať Boha nám ukazuje dnešné prvé čítanie. Čítame v ňom: Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

Je treba odmietnuť cestu sebectva, ísť cestou dobra – lásky.

Dôkaz negáciou: Ak som sebec, bez lásky, v tom momente som mimo Boha, lebo Boh sa dáva: A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Keď Boh navštívil svet ako človek, samozrejme sa dal na cestu lásky. V evanjeliu sme počuli: Keď Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam. Ale nielen učil – duchovne nasycoval, ale vzápätí aj nasýtil päťtisíc mužov.

Turzovka, 2022

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/81-8-januar

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/639-8-januar-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2430-8-januara-19

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2845-8-januar-21