Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Už v 12. storočí sa vo vatikánskej bazilike svätého Petra a v bazilike svätého Pavla na Ostijskej ceste slávili výročia ich posviacky, ktoré vykonali v 4. storočí pápeži Silvester a Sirícius.

Neskôr sa táto spomienka rozšírila na celý rímsky obrad. Tak ako sa na výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore (5. augusta) slávi materstvo panenskej Bohorodičky, tak v tento deň uctievame dve kniežatá Kristových apoštolov.

Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého / Peter a Pavol, výhonky Božieho semena

„V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.“ (Ž 116,15) A nijaká ukrutnosť nemôže zničiť náboženstvo založené na tajomstve Kristovho kríža. Prenasledovania nezmenšujú Cirkev, ale podporujú. A Pánovo pole sa odieva do čoraz bohatšej siatiny, keď zrná, ktoré padajú po jednom, schádzajú rozmnožené (porov. Jn 12,24).

Aké veľké potomstvo na ňom vyrástlo z tých dvoch slávnych výhonkov Božieho semena, dosvedčujú tisíce blahoslavených mučeníkov, ktorí podľa príkladu víťazných apoštolov obklopili naše Mesto do purpuru odetými a široko-ďaleko do červena žiariacimi ľuďmi a ovenčili ho akoby jedným diadémom, zloženým z mnohých vzácnych drahokamov.

Milovaní, vždy, pri spomienke na všetkých svätých sa máme radovať z ochrany, ktorú nám Boh pripravil ako príklad trpezlivosti a na posilnenie viery. Ale výšku týchto otcov právom treba oslavovať oveľa jasavejšie. Veď Božia milosť ich vyniesla na taký vrchol medzi všetkými údmi Cirkvi, že ich v tele, ktorého hlavou je Kristus, urobila akoby dvojitým svetlom očí.

V ich zásluhách a čnostiach, ktoré presahujú všetko, čo možno vysloviť, nesmieme vidieť nič rozdielne, nič odlišné, lebo vyvolenie ich urobilo rovnakými, práca podobnými a koniec rovnými.

Ako sme aj my skúsili a naši predkovia potvrdzujú, veríme a dúfame, že nám v tomto živote pri všetkých úsiliach dosiahnuť Božie milosrdenstvo stále pomáhajú modlitby zvláštnych patrónov, že tak, ako nás ubíjajú vlastné hriechy, zásluhy apoštolov nás dvíhajú.

      RESPONZÓRIUM

Svätí apoštoli horlivo slúžili Kristovi a svojou krvou zavlažili Cirkev. * Pili z Pánovho kalicha a stali sa Božími priateľmi.

Ako sa milovali v živote, tak ich ani smrť nerozdelila. * Pili z Pánovho kalicha a stali sa Božími priateľmi.

Modlime sa.

Nekonečný a večný Bože, neprestajne poskytuj svojej Cirkvi ochranu svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí jej prví ohlasovali evanjelium; daj, aby na ich príhovor rástla v tvojej milosti až do konca vekov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2365-vyrocie-posvaetenia-bazilik-sv-petra-a-pavla-pondelok-33-tyzdna

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2776-vyrocie-posvaetenia-bazilik-sv-petra-a-pavla-ml

Úvahy nad dnešnými čítaniami sú na:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/145-stvrtok-33-tyzdna

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/500-stvrtok-33-tyzdna-2

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/1503-stvrtok-33-tyzdna-3

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/2777-stvrtok-33-tyzdna-20