Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

1 Mach 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64, Lk 18, 35-43 

Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo sa deje na poslednej Ježišovej ceste do Jeruzalema:

Ježiš chce svojim učeníkom vysvetliť, prečo teraz idú do Jeruzalema. Tam bude zabitý a na tretí deň vstane z mŕtvych. Učeníci počujú, čo im hovorí, ale ničomu nerozumejú. Zmysel jeho reči je pred nimi, ako sa hovorí, skrytý.

Potom prídu k Jerichu a na ceste do mesta sa k nim zrejme pripojí veľké množstvo ľudí. Prechádzajú okolo slepého žobráka a Ježiš ho uzdravuje.

Medzi oboma príbehmi, medzi rečou, ktorej učeníci nerozumejú, a uzdravením slepého je zjavná súvislosť: Nielen žobrák je slepý, ale aj učeníci sú slepí voči tomu, čo im Ježiš práve oznámil.

Aj keď toto spojenie je veľmi povrchné, predsa len, slepota žobráka je skutočná a nie neschopnosť niečomu porozumieť.

Aby sme videli súvislosť trochu hlbšie, pozrime sa ešte raz na slepca. Na rozdiel od dneška bola nevidomému väčšinou odopretá účasť na živote komunity. Nevidiaci sa dnes viac zúčastňujú nášho spoločenského života. Majú Braillove písmo a zvukové knihy. Mnohí nevidiaci aj študujú.

Slepec v našom príbehu dokázal vyprosiť len tých pár drobných, ktoré potreboval na prežitie, preto deň čo deň žobral. Možno mal príbuzných alebo susedov ochotných ho ráno odprevadiť na jeho miesto a večer ho odtiaľ vyzdvihnúť.

Zrazu počuje, že sa blíži veľký zástup pýta sa, čo sa deje. Povedali mu, že prichádza z Ježiš Nazareta. Potom kričí: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!

Ježiš sa k nemu prihovára, pýta sa ho, čo má pre neho urobiť. A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“

Slepý vidí toho, ktorého chce nasledovať.

Kontrast: Ten čo nevidel, vidí a nasleduje Ježiša. Vidiaci učeníci nevidia podstatu Ježišovho poslania. Nevidia, že Ježiš sa ide obetovať a hádajú sa medzi sebou, kto z nich je väčší.

Učeníci nechápali, že na ceste na Golgotu sa Ježíš - Boh musí odovzdať zlobe sveta, aby napokon premohol jeho smrtiacu moc. Sú slepí voči jeho láske, ktorá bude silnejšia ako smrť. Nemôžu a nechcú nič vedieť o tom, že by Ježiš mohol byť zosmiešňovaný, bičovaný a ukrižovaný. Ostávajú teda slepí aj na poslednej ceste keď im Ježiš hovorí o svojom zmŕtvychvstaní.

Ale slepec, ktorý vôbec nepočul ohlasovanie, už dostal veľkonočnú vieru, vieru v Krista ako Božieho Syna.

Pocítil svoju opustenosť, priblížil sa k Bohu, dospel tam, kde môžeme len volať Pane, zmiluj sa.