Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

2 Jn 4-9, Lk 17, 26-37

Pozeral som zostrih rôznych vyjadrení politikov pod názvom: „Toto sme prežili“.

Sú tam zachytení bývalí i súčasní politici ako sa vyhovárajú aby neodpovedali na otázky.

Vzápätí som si pozrel dnešné evanjelium. A našiel som tam niečo podobné. Ježiš spomína tragédie ľudstva; potopu, Sodomu, predpovedá pád Jeruzalema i koniec sveta. Učeníci sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ Asi chceli vedieť kde (a možno viac kedy) sa to stane. On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“ A to vyzerá ako vyhýbavá odpoveď - úplne mimo.

A keďže sa mi to nepáčilo, pozeral som exegétov a dospel k tomuto:

Ježiš záhadnou odpoveďou: „Kde je mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly (supy)“, pripomenul poslucháčom proroctvo Ezechiela v ktorom sa prorok odvoláva na poslednú víťaznú bitku proti sile zla. Dravé vtáky alebo supy sú volané, aby jedli mäso z tiel (Ez 39: 4, 17–20; Zj 19: 17–18). Týmto poukázal na údolie Jozafát, kde sa podľa proroctva Joela (Jol 4:2,12) uskutoční konečný (posledný) súd. Vtedajší poslucháči poznali Písmo a pochopili. Iní si myslia, že ide iba o variáciu populárneho príslovia, ktoré znamená viac-menej to, čo hovorí naše súčasné príslovie: „Kde je dym, tam je oheň!“. Pre súčasníkov to bolo zrozumiteľné. Pochopili, že sa to stane, keď budú splnené určité podmienky.

Prví kresťania tomu veľmi dobre rozumeli. Keď nastalo obliehanie Jeruzalema a následne jeho zničenie, kresťania si spomenuli na Ježišove slova: „Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad, opustili Jeruzalem, a tak sa zachránili. O tom si môžete prečítať na jednom z liniek zverejnených pod týmto textom.

Dôležitejšie je, aký zmysel, aký odkaz má táto analógia pre nás. Osloviť nás môže aj postreh z knihy Jób. Popisuje orla, ktorý z diaľky sleduje svoju korisť (Job 39:29). To by nám mohlo napovedať, že Nebeský otec všetko dobre vidí a sleduje. A to sa nám môže opäť nepozdávať (policajné sledovanie?). Pripomeňme si Otčenáš. Modlíme sa v ňom na začiatku: „...ktorý si na nebesiach...“ Súčasníci tomu opäť dobre rozumeli. Orol krúži vo výške a všetko sleduje. Neberme to ako policajné sledovanie, ale AKO OTCOVSKÚ STAROSTLIVOSŤ!!!

Otec sleduje svoje detí, pomáha a upozorňuje. Preto nám Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých“. Pán Ježiš ani nehovorí o nejakom konkrétnom zločine, ktorého by sa dopúšťala spoločnosť v Noemovej dobe. Čo to bolo? Prečítajte si poznámku pred popisom potopy. Čítame tam: „Môj duch neostane dlho v ľuďoch (pre ich poblúdenie), lebo SÚ LEN TELO (Genezis 6,3.)“ Áno, „boli len telo.“ Ich hriech spočíval v tom, že žili plne zahľadení na túto zem a snažili sa z nej vydolovať čo možno najviac pre seba, nemysleli na Boha a večnosť. Žili, akoby im Boh vôbec nechýbal a preto im nemohol pomôcť.

Dnes sme ďalej čítali: „Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.“ A vieme aký je sodomský hriech. Boh opäť videl, že SÚ LEN TELO.

Ako je to dnes? Pán Ježiš predpovedá: „Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka“. Keď uvážime gender ideológiu a celú agendu liberalizmu (od potratov až po adopciu detí homosexuálmi), môžeme skonštatovať, že je to ešte horšie. Boh opäť vidí, že SME LEN TELO.

Do tretice sa nám môže zdať tvrdé, že Boh sa vyhráža trestom („zahubením!). Nie, Boh chráni detí (pripadne nasledujúce generácie) pred pohoršením a zlým príkladom.

Môže sa nám nepáčiť, že Boh súdi. Opäť, nie, posledný súd bude splnením našej voľby, lebo Boh miluje a necháva slobodu. Odsúdiť nás môže len náš hriech, ktorý sme milovali viac ako Boha. Boh je Otec a dáva slobodu, aj ochraňuje pred zlom.

Turzovka - Vršek, 13.11.2020