Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Pán biskup Rudolf Baláž zvykol svojim prorockým hlasom hovorievať: „Chráňme si vieru a udržujme si ju! Vieme, že severná Afrika bola kresťanská, dala nám mnoho svätých a teraz?!“

A mohli by sme tam dosadiť Blízky Východ a dokonca aj Európu. A to sa už týka bezprostredne aj nás! Európa bola formovaná kresťanskou kultúrou, a ako je to teraz? Prečítajte si párriadkový list Pavla Filemonovi, kde autor krásne píše ako odstrániť otroctvo. A kresťanská Európa, ktorá udávala trend celému svetu, umiera. Teraz umiera po stránke demografickej i ideovej, lebo sa zrieka (zriekla) kresťanstva.

Pán Ježiš však povedal: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“. Tieto slova uvádzajú traja evanjelisti, aby sme na ne nezabúdali (Mk 13:31, Lk 21:33, Mt 24:35). Sú pre nás povzbudením, ale aj upozornením, žeby sme podľa Pánovho slova aj žili. Preto v dnešnom evanjeliu počúvame: „Božie kráľovstvo je medzi vami“. A vtedy je medzi nami, ak žijeme podľa Božieho slova. Ináč nie!

Aby sme Európu vzkriesili potrebujeme také osobnosti akým bol dnešný oslávenec, Jozafát, ktorý položil život pri šírení evanjelia. Aj z jeho života, života apoštolov i moderných svätcov vidíme, že byť kresťanom nie je prechádzka ružovou záhradkou.

Ale stojí to za to! Či chceme byť zmäkčilí Európania?! A vidíme, že často sme. Pre nás je problém ísť sa dať otestovať, trochu sa premôcť. Vidíme, že v Európe aj u nás sa demonštruje za zrušenie obmedzení, ktoré majú chrániť naše zdravie aj zdravie iných. Askéza, ktorá bola vždy vlastná kresťanom, je pre nás úplne cudzia?!