Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Zjv 1, 1-4; 2, 1-5a, Lk 18, 35-43

Páter Ing. Aleš Opatrný k prvému čítaniu ostatnej nedele napísal: Tieto dosť nejasné miesta z prorokov boli a sú materiálom pre najrôznejšie špekulácie.

Ale tomu je lepšie vyhnúť sa. Držme sa skôr celku než jednotlivostí a snažme sa v každom prípade uviesť text do súvislosti s duchom Písma. Ešte zložitejšie je pochopiť a vysvetliť Knihu zjavení, ktorú sme dnes začali čítať. Nie som dosť erudovaný k jej interpretácii. Predsa poukážem na to, čo apoštol Ján píše do Efezu: Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi, a nie sú, a zistil si, že sú to luhári. Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si.

Veriaci toho prvého kresťanského spoločenstva sú pochválení, lebo vedeli rozlíšiť pravých apoštolov od nepravých. Asi základ tomuto rozpoznaniu dali vtedy, keď nemohli zniesť zlých. Ako čítame ďalej išlo o sektu Nikolaitov, ktorí hlásali neviazanú mravnú slobodu. Efezania odmietli nemravnosť. Je to dávno a stále osvedčovaná skutočnosť. Ten pozná pravdu a vie ju rozlišovať, kto má čisté srdce. Efezania odmietli mravnú neviazanosť a preto ostali pri pravých apoštoloch, právom učení.

Myslím, že je dobré, ak skúmame morálny profil a charakter ľudí, ktorí niečo hlásajú. Napríklad ak je politik za rodiny a sám žije v rozvrátenej rodine a nemorálne, je len otázkou času, kedy sklame.

Ešte dôležitejšie je, aby sme sa vyhli my tejto chybe. Preto máme ako slepec z evanjelia ísť za Ježišom a na jeho otázku: „Čo chceš, aby som ti urobil?“, odpovedať: „Pane, aby som videl.“

Uvedomme si, že vidíme veci podľa svojich predstav a túžob. Vidieť správne skutočnosti je náročné. My si vysvetľujeme veci podľa svojich predstav. Čo sa babe chcelo, to sa jej snívalo – sa hovorí. To platí rovnako pre mužov i ženy, vysvetľujeme si veci podľa svojho. Máte skúsenosti ako nekriticky zastavajú matky svoje deti.

Známy Murphyho zákon: Príkaz, ktorý sa dá zle pochopiť, sa zle pochopí. Ten komu je niečo nariadene si to zjednoduší.

Málo je takých ľudí akým bol slepec z dnešného evanjelia, ktorý videl, šiel za Ježišom a velebil Boha.

Turzovka, 19.11.2018