Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Gn 14, 18-20, 1 Kor 11, 23-26, Lk 9, 11b-17

Poznáte frázu: „Vytrhnuté z kontextu“.

Ak chýbajú súvislosti, môže dôjsť k veľkému nedorozumenie. Naopak, sledovanie súvisu, pomôže k pochopeniu.

Dnešnú slávnosť omnoho lepšie pochopíme v širších súvislostiach. Dnešná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi je totiž vyňatá zo slávenia Veľkonočného trojdnia Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania. Z bohatej mozaiky dramatických udalosti, ktoré prežíval Pán Ježiš v posledné dní života, si dnes vyberáme slávenie Poslednej večere. Stále máme pritom pred očami Ježišovu obetu kríža a zmŕtvychvstanie. Bez Ježišovho zmŕtvychvstania tu nemáme čo robiť!

Tento príbeh nám sprítomnilo druhé čítanie od svätého Pavla. Popísal v ňom udalosť spred 20 rokov, ktorej sám nebol účastný. Preto popis začína slovami: Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal... Odovzdal vzácnu tradíciu o ustanovení a slávení Eucharistie. Píšu o nej aj účastníci – evanjelisti!

Vyhnime sa „vytrhnutiu z kontextu“ a poukážme na skutočnosť, že táto správa z 11. hlavy Prvého listu Korinťanom bola Pavlom napísaná pre neporiadky pri slávení Eucharistie, dokonca roztržky. Pavol sa o nich dopočul a konštatuje: „A sčasti tomu aj verím“. Bolo pre neho neuveriteľné, že sa „neschádzajú na lepšie, ale na horšie“. Stretávanie pri Eucharistii (Lámaní chleba) a najmä následné agapé, niektorí zneužívali na prejedanie a opíjanie sa, pričom zanedbávali chudobných.

Preto Pavol po opise Poslednej večere zdôrazňuje: „Kto by teda jedol chlieb, alebo pil kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. Nech teda človek skúma sám seba, a tak nech je z toho chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.“ Tým zdôrazňuje, že Eucharistia nie je memoriál, nejaká dramatizácia Poslednej večere, ale niečo vždy prítomné, tajomné stretávanie sa s Ježišom.

Preto sa aj my skúmame. Nemáme síce pri svätej omši také problémy ako korintskí kresťania, ale neviem, či je naše stretávanie s Ježišom v Eucharistii ideálne.

Keď už hovoríme o kontexte, dajme si druhé čítanie do súvislosti s prvým. Melchizedech požehnal Abrama. Tak aj nás požehnáva najvyšší veľkňaz Ježiš Kristus.

K čomu potrebujeme toto požehnanie? Iste k vytváraniu jednoty. A iste aj k tomu, aby sme počuli Pánovu výzvu z evanjelia: „Vy im dajte jesť!“ Čo to vyčítal Pavol Korinťanom? Áno, bolo to zanedbávanie chudobných, niektorí mysleli iba na seba, nezjednocovali sa! A Eucharistia je o obetovaní, dávaní sa! A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.

Žilina - Rádio Lumen, 16.6.2022

Pozrite tiež:

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/298-slavnost-najsvatejsieho-tela-a-krvi-vigilia

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/808-slavnost-najsvatejsieho-kristovho-tela-a-krvi

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1210-najsvatejsieho-tela-a-krvi-kristovej

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/1745-najsvaetejsieho-kristovho-tela-a-krvi

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2188-najsvaetejsieho-kristovho-tela-a-krvi-19

https://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/2578-najsvaetejsie-kristovo-telo-a-krv-20

https://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-homilie/homilie-v-nedele-a-sviatky/3017-najsvaetejsieho-kristovho-tela-a-krvi-21