Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 

 

 

Dnes je v rímskom martyrológiu spomienka na sv. Mikuláš Tolentínsky, ktorý pochádzal zo stredného Talianska, z kraja Marche, kde sa narodil v r. 1245 v mestečku Castel San´Angelo, dnešnom Sant´Angelo in Pontano. 

Ako jedenásť- či dvanásťročný vstúpil ako oblát do kláštora augustiniánov v rodnej obci.

Rehoľný život začal ako 15-ročný v noviciáte v Sanginesio. Štúdium gramatiky, logiky a teológie si vykonal na učilištiach v Tolentine a Cingoli. Za kňaza ho vysvätil v r. 1269 sv. Benvenuto, biskup z Osima. Po vysviacke v priebehu šiestich rokov účinkoval na deviatich rozličných miestach, ale od r. 1275 mu predstavení pre slabé zdravie dovolili ostať v Tolentíne. V reholi nezastával významnejšie funkcie okrem úradu novicmajstra, vychovávateľa novicov.

Mikuláš viedol veľmi prísny spôsob života. Dôsledne zachovával rehoľné sľuby. Ochotne a bez debaty plnil rozkazy aj mladých predstavených. Skromnosť očí dodržiaval tak dôsledne, že mnohí ľudia, ktorí sa s ním stretali, nevedeli, aké má oči. Chodil v obnosenom rúchu, ktoré si sám zašíval a opravoval. Nikdy nejedol mäso, vajíčka, mliečne výrobky, ba ani ovocie. Živil sa zeleninou a riedkou polievkou zo strukovín bez akejkoľvek príchuti. Postil sa štyri dni do týždňa: v pondelok, stredu, piatok a sobotu; vtedy jedol iba chlieb a pil vodu. Cez veľký pôst sa takto postil celý čas okrem nedieľ. Často, najmä v piatok sa bičoval.

Azda aj tento nadmerne tvrdý spôsob života prispel k tomu, že bol takmer stále chorý. Ale ani v najväčších bolestiach sa nesťažoval a nebral nijaké lieky na uľahčenie.

Hoci voči sebe bol tvrdý, voči iným bol jemný a priateľský, najmä voči chudobným, trpiacim a voči hosťom kláštora.

Okrem apoštolských podujatí a troch-štyroch hodín spánku, ktorý si doprial, celý čas venoval modlitbe. Pritom sa však usiloval vyhnúť akejkoľvek nápadnosti.

Jeho najvýznamnejšia apoštolská činnosť bolo spovedanie. Cez veľký pôst býval v spovednici od svitania až do neskorého odpoludnia, a to bez jedla a bez oddychu. V kázňach a verejných prejavoch hovoril jednoducho, ale účinne. Horlil za spoločnosť, v ktorej by nebola nespravodlivosť, násilie a roztržky lež vzájomná úcta, pokoj a svornosť. Mal ľudský a kresťanský súcit s biedou a utrpením, najmä keď ich postihnutí ľudia s pocitom hanby skrývali. Bohatým pripomínal spoločenskú úlohu majetku a nabádal ich, aby pomáhali tým, čo nemali nič. Podľa svedectiev z procesu svätorečenia pomáhal vyše sto chudobným. So súhlasom predstaveného mal pre nich osobitný skromný fond.

Augustiniánsky kňaz Mikuláš Tolentínsky zomrel v Tolentine 10. septembra 1305. Pochovali ho do zeme v drevenej truhle. Pre veľkú úctu veriacich a pre mnohé zázraky, ktoré sa stali pri jeho hrobe, začal sa už 20 rokov po jeho smrti informatívny proces, ktorý mal poslúžiť svätorečeniu. V r. 1325 od 7. júla do 28. septembra dvaja biskupi v hodnosti pápežských legátov viedli vyšetrovanie 371 svedkov, z ktorých vyše 150 osobne poznalo kandidáta svätorečenia. Pri vyšetrovaní mimoriadnych úkazov, ktoré sa stali za rehoľníkovho života a po jeho smrti, 301 bolo vyhlásených za zázračných. Z toho boli tri vzkriesenia z mŕtvych, dosvedčené viacerými svedkami, medzi ktorými boli niekoľkí kňazi, jeden biskup a v dvoch prípadoch aj sami vzkriesení.

Avšak napriek tomu všetkému proces svätorečenia pokračoval pomaly a s veľkými prerušeniami. Prispela k tomu predovšetkým tzv. veľká a malá pápežská schizma, ktorá sa vyvinula z dlhodobého pobytu pápežov vo francúzskom meste Avignone. Úctu Mikuláša Tolentínskeho predbežne uznali už pápeži Inocent VI. v r. 1357 a Bonifác IX. v rokoch 1390 a 1400, ale plnoprávny akt svätorečenia vykonal až pápež Eugen IV. v r. 1446.

Literatúra:  ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2022.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.