Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Minule: 

Eucharistická modlitba sa začína slávnostnou modlitbou (prefáciou).

Zmeny v slovách premenenia

Obrad sv. prijímania

Sv. prijímanie je vyvrcholenie sv. omše. Veď Ježiš ostáva verný službe (Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Mt 20,28). Preto prichádza na oltár, aby sa s nami stretol – uvedomujeme si, že nám tým chce poslúžiť na ceste života? Stretnutie s nim nám pomáha pre večný život v zmysle jeho slov: Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." (Jn 6,50-51).

Tesne pred sv. prijímaním je „obrad pokoja“. Hovorilo sa o tom, že by mal byť po kázni, aby sa vyjadrovalo, že Božie slovo nás zjednocuje. Ostáva na „starom mieste“. Eucharistia nás totiž zjednocuje s Ježišom, ale aj navzájom – čo si málo uvedomujeme a najmä málo realizujeme.

Na výzvu: Dajte si znak pokoja hovoríme: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami a podáme si ruky.

Posynodálnu apoštolskú exhortáciu Sacramentum Caritatis nalieha, aby toto gesto nenabralo neprimerané prejavy, ktoré by boli rušivé a spôsobili by zmätok práve pred prijímaním. Má sa konať čo najstriedmejšie (porov. Sacramentum Caritatis, č. 49). Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí odporúča (6.3.2013, 767/12/L) vynechať toto zvolanie.

Mnohí si však želajú zachovať toto zvolanie, keďže je už zaužívané a nespôsobuje veľké rozptýlenie, ani zmätok. Pre mnohých je skôr rušivé podávanie rúk. Preto má byť iba najbližším.

Uvidíme.

O sv. prijímaní sme si tu už viac písali. Aj keď na túto tému nikdy nie je dosť úvah, poďme k záverečným obradom. Po požehnaní kňaz prepusti ľud slovami: Iďte v mene Božom.

Sú navrhnuté aj iné texty:

Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.

Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom.

Ľud odpovie: Bohu vďaka.

V nových navrhnutých výzvach sa uvádza: „Choďte“, čo je v slovenčine prijateľnejšie. V doteraz používanej formule prepustenia sa ponecháva „iďte“, nakoľko je to už zaužívané.

Nabudúce: Každý týždeň ponúknem úvahu z asketiky. Domnievam sa, že tieto témy absentujú.