Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Minule:

Dar terajšej formy liturgie

Poukázali sme na hlavné zásady prekladu podľa inštrukcie Liturgiam authenticam

Vyžaduje sa stabilita textu (pre návyk veriacich), preto v novom misáli bude veľmi málo zmien textov, do ktorých sa zapája ľud.

Úpravy v Liturgii slova

Mnohí ľudia majú radi zmeny, iní sú zas proti nim. Ako som minule písal, časti do ktorých sa zapája ľud sa majú meniť len v prípade, že výrazne odporujú súčasným požiadavkám (dogmaticky nepresné vyjadrenie, vynechania, prídavky, parafrázovanie, príliš archaické výrazy...).

Z tohto dôvodu aj v novom misáli bude veľmi málo zmien textov, do ktorých sa zapájajú veriaci.

Texty upraveného misála sú na schválení vo Vatikáne, preto tieto texty nepovažujte za definitívne. Sú k tomu aby nám poslúžili k hlbšiemu uvažovaniu nad súčasnými textami a pripravovali nás na budúce.

Úvodné pozdravy

Úvodné pozdravy kňaza a biskupa nie sú zmenené. Ako doteraz sú tri varianty. Pri druhom pozdrave Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista, ľud odpovedá ako pri ostatných: I s duchom tvojim. Doteraz bola odpoveď: Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. Táto odpoveď bola málo známa. Možno preto bol tento pozdrav málo používaný.

Pozdrav biskupa je Pokoj vám – podobne ako doteraz.

Úkon kajúcnosti

Pred Pána máme pristupovať s čistým srdcom, preto je na úvod sv. omše úkon kajúcnosti. Sú tri možnosti ako doteraz. Zmena je v prvej formule všeobecného vyznanie hriechov V tomto texte sa upravuje preklad „betam Mariam“ na „preblahoslavenú Máriu“. Úmyslom je zjednotenie – niekde sa hovorí „blahoslavená“, inde „blažená“ alebo „preblahoslavená“ Panna Mária. V celom Rímskom misáli sa upraví tento prívlastok na „preblahoslavená“, nakoľko je najrozšírenejší aj v iných textoch. A v slovenčine „blahoslavený“ je prvý stupeň kanonizácie.

Text ne navrhnutý: Preto prosím preblahoslavenú (je „blahoslavenú“) Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

Sám som zvedavý či k tejto zmene dôjde. Pre trend, ako je vyššie poznamenané, aby bolo málo zmien textov, do ktorých sa zapájajú veriaci.

 Záver absolúcie by mal znieť: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života – čo je slovenskejšie. Teda nie: „do života večného“

Sláva Bohu by malo byť nezmenené.

Odpovede po lekciách ostávajú: Bohu vďaka.

Po evanjeliu ako doteraz: Sláva tebe, Pane.

Mnohých zaujíma, čo sa modlí kňaz sklonený pred oltárom, keď ide čítať evanjeliom. Modlí sa: Všemohúci Bože, očisť mi srdce i pery, aby som mohol dôstojne hlásať tvoje sväté evanjelium.

Keď ide čítať evanjelium diakon, je požehnaný slovami: Pán nech je v tvojom srdci i na tvojich perách, aby si dôstojne a náležite hlásal jeho evanjelium: v mene Otca i Syna + i Ducha Svätého

Po evanjeliu sa čítajúci pomodlí: Slová evanjelia nech zmyjú naše previnenia.

Vo Vyznaní viery nie je navrhnutá zmena.

Nabudúce

Zmeny v Liturgii Eucharistie