Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Minule:

V Poľsku a Slovensku bola liturgická reforma prijatá s nadšením

Duchovný prínos liturgickej reformy

Po roku 1989 nadšenie a následne problémy v spoločnosti

Nový misál, alebo návrat k starému

Jedná pani telefonuje známemu kňazovi: Prosím Ťa, vysvetli mi to. Pán kaplán bol dnes pri sv. omši oblečený do nejakej záclony a na tom mal zvláštnu vestu. Opýtaný kňaz v prvom momente nevedel o čo ide. Až po bližšom vysvetlení pochopil, že pán kaplán mal oblečenú čipkovanú albu, aké sa kedysi nosili a na nej starý typ ornátu, tzv. husličky. Boli z tvrdého plátna, mnohé zlatom vyšívané s rôznymi ornamentami. Vpredu boli veľmi úzke (preto názov vesta), na chrbte širšie.

Dovolím si úsmevnú perličku: Keď došlo k liturgickej reforme a sv. omša sa začala obetovať na novom oltári smerom k ľuďom – ako je to všeobecne teraz - jeden starší kňaz na Orave nemal nový ornát, tak spomínaný starý (husličky) si obliekol opačne s odôvodením, že z druhej (zadnej strany) je krajší.

Je tu otázka: Prečo sa mnohí mladí kňazi vracajú späť k starým formám - oblečeniu a aj k sláveniu sv. omše podľa misála Pia V.? Vidno aj pozvánky k takejto liturgii na Facebooku. Musí to mať nejaký dôvod. Pokúsim sa ich načrtnúť.

  1. nezažili užasnú premenu po 2. Vatikánskom koncile
  2. chcú niečo nové
  3. odozva u veriacich
  4. zažiť tajomnosť

Poďme postupne k načrtnutým tézam:

  1. Mladí nezažili to čo som spomínal v minulej úvahe. Každý dobrý liturgista študuje históriu, vývoj. Keby si títo „hľadači minulých foriem“ posvietili na nedávnu minulosť, prevzali skúsenosti starých – mali by jasnejšie. A keby išli ešte ďalej a sledovali vývoj liturgie, prišli by k záveru, že terajšia forma je bližšia apoštolskej tradícii. Historia magistra vitae – stále platí.
  2. Chcieť niečo nové je vlastnosť, túžba človeka. Kňaz (vôbec kresťan) má stále kráčať v novosti života. V tomto prípade prežívať hlbšie tajomstva viery. To je ozajstná novosť.
  3. Odozva u veriacich – V každom spoločenstve sú ľudia, ktorí vedia cielene lichotiť kňazovi. Okrem rozpakov (podobných v úvode) sa nájdu takí, ktorí „ocenia“ niečo nové.
  4. U kresťanov (samozrejme i kňazov) je túžba zažiť tajomstvo. Sv. omša v latinčine, kňaz otočený chrbtom k ľudu to vzbudzoval. Ale je to cieľ? Zrozumiteľnosť liturgie má priblížiť tajomstvo, viesť veriaceho k jeho prežívaniu. Cieľom liturgie nie je „byť tajomnou“, ale k tajomstvu privádzať a pomôcť tajomstvo prežívať!

Profesor v seminári nám hovoril, že za nim prišla pani, ktorá bola po účasti na sv. omši v terajšej forme zmätená. Hovorila mu: Ja som si myslela, že vy tie oplátky pri sv. omši stvoríte a teraz som videla, že ich tam miništrant doniesol. Tu vidíme rozdiel medzi liturgiou tajomnou a privádzať k tajomnosti. Tá pani prežívala niečo tajomné – ale nie pravdivé. Žasla nad tým, že kňaz robí zázrak. Musela sa naučiť tajomstvu premenenia a k tomu, že Ježiš je pre ňu Chlebom života. A tomu s učíme všetci!

Nabudúce:

V čom snahy po starom misáli môžu byť pomôcť pri pastorácii.