Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Liturgický kalendár a program pobožností  

Pondelok

Sv.Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľub. spomienka

17:15 - Pobožnosť za rodiny

Utorok

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa chlapci)

Streda

SV. PETRA A PAVLA, apoštolov, slávnosť

17:15 – Pobožnosť za deti (modlia sa dievčatá)

Štvrtok

Prvých svätých mučeníkov v Ríme, ľub. spomienka

17:00 – Mariánske večeradlo, po večernej sv. omši adorácia

Piatok

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, sviatok

Prvá sobota v mesiaci

Nedeľa

ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Zbierka - Dnes je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

 

Sv. Petra a Pavla

V stredu je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla. Viaže nás povinnosť zúčastniť sa na svätej omši. Sväté omše sú takto:

Turzovka – 7:00, 18:00; Dlhá - 15:00, Turkov – 17:00 hod. V utorok večer o 18:00 hod. bude svätá omša slúžená už s platnosťou na túto slávnosť.

 

Personálna zmena kaplána

Oznamujeme Vám, že z našej farnosti odchádza pán kaplán Mgr. Pavol Franek, ktorý pôsobil v Turzovke dva roky. Za toto obdobie svojej kňazskej služby osobitne poďakuje Pánovi pri svätej omši v stredu 29.6.  na slávnosť sv. Petra a Pavla o 18:00 hod. Od 1. 7. 2022 nastupuje za kaplána do Farnosti Štiavnik. Srdečne mu ďakujeme za jeho obetu a službu pre naše farské spoločenstvo a vyprosujeme mu k novému pastoračnému miestu veľa síl a Božej pomoci.

Tiež Vám oznamujeme, že  od 1.7.2022 bude pôsobiť vo Farnosti Turzovka nový kaplán Mgr. Sebastián Kavecký, ktorý doteraz zastával službu tajomníka pána biskupa. V našej farnosti ho privítame na budúcu nedeľu.

 

Prvý piatok

V týždni pred prvým piatkom budeme spovedať pol hodiny pred sv. omšami. V piatok bude vystavená Sviatosť oltárna od 16:45 do 17:45. Starých a chorých budeme spovedať v Dlhej, Závodí a Predmieri  vo štvrtok od 8:30; v Turzovke v piatok od 8:00. Sv. omše na prvý piatok: Turzovka – 7:00 a 18:00. Dlhá – 15:00, Turkov - 16:00 (spovedáme pred sv. omšami).

 

Pozvánka na remeslá

Členovia občianskeho združenia Pomôž iným pozývajú deti na remeselné aktivity v sobotu 2. 7. 2022 do športového areálu v Závodí v čase od 9.00 h -  13.00 hod. Deti si môžu prísť vyrobiť vlastný hrnček, ozdobiť perník, vytvoriť ruženec, upliesť košík a namaľovať keramiku. Realizácia aktivít a projektu je finančne podporená z Pastoračného fondu Žilinskej diecézy.

 

Prvá nedeľa      

Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Je prvá nedeľa v mesiaci. Vďaka za Vašu šterdrosť.

 

Výlet  - Hora Živčáková

Na začiatku letných prázdnin organizujeme v pondelok 4.7. výlet pre deti na Horu Živčáková. Stretneme sa na parkovisku na Vyšnom Konci o 9:00 hod. Treba si so sebou vziať jedlo (opekať nebudeme) a dostatočné množstvo vody. Tešíme sa na pekné zážitky.

 

Fatimská sobota – Staré Hory, Sampor a Hronsek

Púť na Staré Hory,  ktorú sme organizovali na budúcu sobotu, sa pre slabý záujem ruší!   

 

Dary na kostol

Pani Mária Chovancová obetovala na kostol 200€. Srdečná vďaka za vaše milodary na kostol. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave na birmovku. Nech Pán odmení Vašu obetavosť a službu pre farnosť.  

 

Ohlášky

Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú 2. 7. 2022 uzatvoriť Matej Kubinec, ktorý pochádza z Farnosti Vysoká nad Kysucou a Kristína Gajdicová, ktorá pochádza z Farnosti Turzovka. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.