Prevádzkovateľ webu Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, IČO: 31 912 362 ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov

spracováva na tejto webovej stránke cookies nevyhnutné pre technické fungovanie webových stránok, ako aj pre analytické účely.

Kontakty: 

Správca farnosti: Mgr. Marek Kotlárik, farár

023 56 Makov 56,

Telefón: 041/436413, 0903 292356

E-mail: kotlarikmarek@cen­trum.sk

Výročná celodenná poklona - 4. októbrová nedeľa

Kostoly v tejto farnosti: Kostol sv. Petra a Pvla

Úradné hodiny

Po a Pi 8:00-9:00 a 16:00-17:00

Ut 8:00-9:00

Št 16:00-17:00

Administratívne náležitosti k sviatostiam

Krst - nahlasuje sa na farskom úrade. Treba priniesť rodný list dieťaťa a čestné prehlásenie  krstných rodičov ( pokiaľ sú krstení mimo farnosti), že  nie sú rozvedení, majú všetky  potrebné sviatosti a žijú sviatostným životom.

Sviatosť manželstva - nahlasuje sa 3 mesiace vopred. Ak si chcú snúbenci dorobiť chýbajúce sviatosti, tak 6 mesiacov vopred. Treba priniesť zápisnicu zo štátnej matriky, krstné  listy (ak boli snúbenci krstení v inej farnosti), mená a rodné čísla svedkov.  Organistu si treba dohodnúť osobne.

Pohreb - nahlasuje sa na fare. Je potrebné priniesť List o prehliadke mŕtveho, na Obecnom úrade v Makove sa hlásiť u správcu cintorína. Organistu, spevákov, zvonenie si treba dohodnúť osobne. Pohreby nebývajú v nedeľu.

Sviatosť zmierenia - vysluhuje sa vždy pol hodinu pred každou omšou.

Pomazanie chorých - hlási sa kedykoľvek osobne na farskom úrade alebo na telefónnom čísle so záznamníkom: 041 43 64 31, 0903 292356

Úmysly sv. omší - nahlasujú sa v sakristii.

Na  nahlasovanie všetkých administratívnych náležitostí  môžete využiť čas po sv. omši.