Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Sk 4, 32-37, Jn 3, 7b-15  Keď na florbale vyhlásim, že sa hrá na dva dotyky, tak nastane veľké sklamanie.

Je to pre miništrantov koniec zábavy, lebo každý chce hrať čim viac na seba a pre seba, dať gól a nechce odovzdať loptičku.

Prečo?  Platí to známe: Sme sebci. Chceme pre seba a chceme my... Viem, vám dospelým sa to môže zdať úplne nepochopiteľné. Ale aj veľkí futbalisti simulujú, „sebčia“, chcú vyhrať za každú cenu. Tak je to vo všetkých oblastiach a v každom veku. Či sa dospelí nehádajú o 20 centov na výplatnej páske, kúsok poľa, teraz pre strom v lese... Každý chce mať slovo, nerád počúva, chce aby bolo podľa nich...

V dnešnom prvom čítaní sme počuli: Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.

Barnabáš dokonca mal roľu, predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. Ako sa to mohlo stať? Kedy sa človek takým stane?

Aby človek nebol sebec, musí mať nejaký ideál, uvedomiť si, že je niečo omnoho väčšie ako výhra, ako mať majetok, že sa oplatí robiť radosť iným.

Skutky apoštolov to aj vysvetľujú: Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť...

Jednoducho uverili, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych.  

Pán Ježiš povedal Nikodémovi: Musíte sa znova narodiť. Nie je to náhodou i takéto „znovuzrodenie“?

Vo veľkonočnom prianí som dostal túto myšlienku: „Začať žiť podľa evanjelia je ako vstať z mŕtvych, ako vzkriesenie k novému životu. To je život nielen podľa Krista, ale život s Kristom.“ (A. Dermek) 

Možno ste si všimli, že to znovuzrodenie je nielen v živote podľa Krista, ale s Kristom. On nielen niečo žiada, ale je s nami, aby nám pomohol. Kristus nebol „hráč na seba“, a v tom nám chce pomôcť.

Turzovka, 5.4.2016

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.